Radiolog

dr n. med. Tomasz Madej to specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej zajmujący się przede wszystkim diagnostyką układu mięśniowo-szkieletowego zarówno u dorosłych jak i dzieci. 

 

Dr n. med. Tomasz Madej w Medical Centrum wykonuje badania USG z zakresu układu mięśniowo-szkieletowego dzieci i dorosłych:

USG kolana

USG barku

USG biodra (bez badań w kierunku: rozwojowej dysplazji stawu biodrowego, rdsb)

USG stawu skokowego

USG stopy

USG łokcia

USG nadgarstka

USG ramienia

USG przedramienia

USG uda

USG goleni

USG ścięgna Achillesa 

USG stawów mostkowo-obojczykowych

USG przedniej ściany klatki piersiowej

USG przedniej ściany jamy brzusznej

USG tkanek miękkich

USG kanału kręgowego u dzieci do 6 m.ż.

USG nerwów obwodowych (m.in. n.pośrodkowego, łokciowego, promieniowego, strzałkowego, piszczelowego i innych)

USG splotu barkowego u dzieci i dorosłych

 

Edukacja

- 1999 r. ukończył Akademię Medyczną w Lublinie na Wydziale Lekarskim,

- 1999-2001 – staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie 

- 2003-2008 – studia doktoranckie – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

- 2005 – staż z radiologii w Charite Campus Virchow w Berlinie 

- 2009 – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej 

- 2022 - tytuł europejskiej podspecjalizacji w radiologii mięśniowo-szkieletowej (European Subspecialisation Diploma in Musculoskeletal Radiology, EDiMSK)

 

Zatrudnienie 

Od 2003 – pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, obecnie na stanowisku starszego asystenta,

Od 2010 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej

 

Inne aktywności

- wykładowca, instruktor oraz kierownik na kursach organizowanych przez Roztoczańską Szkołę Ultrasnografii (RSU) - od 2008 ponad 50 kursów oraz Sekcję Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR) – od 2012 ponad 17 kursów; 

- wykładowca na licznych krajowych kursach, zjazdach, konferencjach i szkoleniach z dziedziny diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego m.in. na zjazdach krajowych organizowanych przez towarzystwa naukowe: PLTR, PTR, PTU;

- wykładowca na kursach dla rezydentów z ortopedii i traumatologii;

- autor i współautor publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach/podręcznikach – głównie z dziedziny ultrasonografii;

- uczestnik licznych sympozjów, konferencji i zjazdów organizowanych w kraju i za granicą z dziedziny radiologii i ultrasonografii.

 

Certyfikaty

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU) potwierdzający kwalifikacje do samodzielnego wykonywania badań USG w zakresie ogólnym i układu mięśniowo-szkieletowego (2005)

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR) potwierdzający kwalifikacje do samodzielnego wykonywania badań USG w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego (2013).

 

Członkowstwo

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR)

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU)

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (PTR)

Sekcja Badań Obrazowych PTR

European Society of Radiology (ESR)

European Society of Skeletal Radiology (ESSR)

 

Zainteresowania zawodowe: 

diagnostyka obrazowa w reumatologii, diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego w medycynie sportowej, USG mięśniowo-szkieletowe u dzieci i dorosłych

 

Zainteresowania 

literatura iberoamerykańska, rower, wycieczki górskie