Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pracuje w Oddziale Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami polsko- oraz anglojęzycznymi w Klinice Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stale poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności w dziedzinie pediatrii. Autorka i współautorka licznych doniesień naukowych oraz konferencyjnych.

Zagadnienia jakimi m.in. zajmuje się Pani dr n. med. Monika Kusz choroby wieku dziecięcego, zapalenie płuc, grypa, przeziębienie, zapalenie gardła, zapalenie jamy ustnej, angina, zapalenie krtani, kaszel, katar, zapalenie oskrzeli, zakażenia układu moczowego, wady układu moczowego, kamica nerkowa, białkomocz, krwinkomocz, zespół nerczycowy, glomerulopatie, niewydolność nerek, biegunka, wymioty, zakażenia przewodu pokarmowego, alergia, pokrzywka