Przyjmuje Pacjentów dorosłych.

Dr n. med. Marta Morawska w swojej pracy zajmuje sie następującymi zagadnieniami: anemia, niedokrwistość, niedobór żelaza, niedobór wit b12, małopłytkowość, trombocytopenia, leukopenia, zaburzenia krzepniecia, trombofila, nadkrwistość, Szpiczak plazmocytowy, chloniak grudkowy, chloniak DLBCL, chłoniak z komórek płaszcza, przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka limfocytowa, mielofibroza, nadpłytkowość, czerwienica prawdziwa, ostra białaczka, zespoły mieloproliferacyjne

Jest specjalistą w dziedzinie hematologii i chorób wewnętrznych, ukończyłą także szkolenia w zakresie opieki paliatywnej, długoterminowej i leczenia przeciwbólowego pacjentów z chorobą nowotworową. Na co dzień pracuje w Oddziale Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHIT), Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz), Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, współpracuje w projektech grupy ERIC - Europejskiej Grupy do spraw CLL. Bierze aktywny udział w najważniejszych, światowych i europejskich wydarzeniach naukowych w dziedzinie hematologii, systematycznie poszerzając swoją wiedzę o najnowsze doniesienia. Od wielu lat jest współbadaczem w licznych badaniach klinicznych zdobywając doświadczenie w leczeniu najnowszymi lekami wprowadzanymi do terapii hematologicznej. Zainteresowania oraz praca zawodowa Pani Doktor skupiają się głównie wokół diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób układu krwiotwórczego jak chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, zespoły mieloprolifercyjne, mielodysplastyczne, białaczki. Jest współautorem wielu publikacji i prac naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach hematologicznych, jak również autorem książek i materiałów informacyjnych dla pacjentów. Pani Doktor jest także wykładowcą na szkoleniach i warsztatach naukowych dla lekarzy i pacjentów. Otwarta i przyjazna dla pacjentów.