Przyjmuję Pacjentów dorosłych.

Wykonuję badania USG:

USG jamy brzusznej

USG jąder

USG piersi

USG szyi

USG tarczycy

USG tkanki podskórnej

USG układu moczowego

USG węzłów chłonnych

USG ślinianek

USG gruczołu krokowego

USG Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych

USG Doppler naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego)

USG Doppler tętnic nerkowych

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

USG Doppler żył lub tętnic (1 kończyna)

USG Doppler żył lub tętnic (2 kończyny)

USG Doppler żyły głównej dolnej i żył biodrowych

PAKIET KOBIETA - USG tarczycy, jamy brzusznej i piersi

PAKIET MĘŻCZYZNA - USG tarczycy, jamy brzusznej i jąder

PAKIET SZYJA - USG tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych

 

Nie wykonuję badań USG:

USG endowaginalnego

USG przezciemiączkowego

USG jam opłucnych

USG doodbytniczych

USG stawów 

 

 

Staż podyplomowy odbyłem w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

Klinika Chirurgii onkologicznej SPSK1 pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Polkowskiego, to tutaj rozpocząłem pierwsze lata swojej pracy jako lekarz. Kilka lat praktyki w tym szpitalu i kontakt z pacjentem onkologicznym dało mi dużo doświadczenia w zakresie aktualnej diagnostyki chorób nowotworowych jak i odmiennego podejścia do pacjentów onkologicznych.

Przez kolejne lata doświadczenie zdobywałem w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie/Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, pod kierownictwem dr med. Mirosława Szyłejko- praca w tej jednostce umożliwiła mi zdobywanie praktyki i doświadczenia w diagnostyce całego przekroju schorzeń: od urologicznych, przez internistyczne, neurologiczne, chirurgiczne, pulmonologiczne i ortopedyczne.

Ostatni etap doskonalenia zawodowego odbyłem w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK4 pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Szczerbo - Trojanowskiej, gdzie pod opieką dr hab n. med. Anny Drelich – Zbroja uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Ta znana w całym kraju i na świecie jednostka dała mi kontakt ze środowiskiem akademickim, najbardziej nowoczesnymi i zaawansowanymi metodami diagnostyki i leczenia najbardziej ciekawych i złożonych schorzeń jakie trafiają do szpitali klinicznych.

Dodatkowo doświadczenie wyniesione z pracy w podstawowej opiece zdrowotnej (NiŚOZ) wytworzyło we mnie empatyczne podejście oraz umiejętność holistycznego spojrzenia na problemy zdrowotne Pacjenta.

Swoje doświadczenie i umiejętności podnoszę systematycznie na różnych szkoleniach i kursach (w szkołach polskich i zagranicznych takich jak ESMIT, OSSEUM, CEDUS, Roztoczańska Szkoła USG, Wielkopolska Szkoła Radiologii) jak i każdego dnia w poszczególnych placówkach, w których obecnie praktykuję.

Wykonując około 40 badań ultrasonograficznych dziennie, co daje miesięcznie blisko tysiąc badań, rocznie niemal 12 tysięcy a mnożąc to przez ponad 10-letnią praktykę przekraczamy milion badań/przypadków/nowych doświadczeń.

Jestem Członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, European Society of Radiology oraz EFSUMB i EUROSON

Wykonywanie badań ultrasonograficznych musi wiązać się z pasją i zaangażowaniem. Przywiązuję dużą uwagę do wywiadu z Pacjentem i analizy badań poprzednich. Nadrzędnym celem działania jest dla mnie wyjaśnienie przyczyn zgłaszanych dolegliwości i postawienie prawidłowej diagnozy. W trakcie wizyty staram w sposób zrozumiały dla Pacjenta przeprowadzić badanie, odpowiedzieć na pytania a w razie wystąpienia problemu zdrowotnego pokierować na dalszą diagnostykę, konsultacje specjalistyczne. Wiedza i doświadczenie we wszystkich metodach obrazowych (USG,TK, MR, RTG) pozwalają mi na optymalne dobranie dalszych badań obrazowych w przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki a współpraca z wieloma znamienitymi specjalistami, w tym z zakresu chirurgii naczyniowej i onkologicznej usprawnia dalsze postępowanie leczniczo-terapeutyczne wykrytych przeze mnie schorzeń.

Swoją pracę zawsze traktuję z pasją i zaangażowaniem.

Serdecznie zapraszam Państwa na badanie USG.