Przyjmuje dzieci od 4 roku życia, młodzież, dorosłych, rodziców z dzieckiem.

Pomoc psychologiczna oraz wsparcie terapeutyczne, opiniowanie psychologiczne dla celów sądowych.

Konsultacje i pomoc psychologiczna w zakresie całościowego spectrum zdrowia psychicznego: urazy i kryzysy psychiczne, kryzysy tożsamości, stres chroniczny, trudności adaptacyjne, problemy emocjonalne w relacjach społecznych, zaburzenia nastroju, stany lękowe i depresyjne, fobie, zaburzenia osobowości, uzależnienia, 

Wsparcie rodziców dziecka ze spectrum autyzmu.

Wsparcie rodziców, matki lub ojca dziecka chorego.

Dr hab. Jolanta J. Kociuba, prof. uczelni Collegium Humanum w Warszawie

Psycholog kliniczny, biegły sądowy z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.