prof. dr hab. n. med. Jerzy Mosiewicz przyjmuje Pacjentów dorosłych.

Zajmuje się następującymi problemami: alergia, uczulenie, astma, katar sienny, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, nadwrażliwość, wysypka, świąd skóry, nieżyt nosa, kichanie, kaszel, zapalenie oskrzeli, testy skórne alergologiczne, punktowe, kontaktowe, spirometria, próba rozkurczowa, badania czynnościowe płuc. 

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, dyplom z wyróżnieniem, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny oraz kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pracował pod kierunkiem profesorów Janusza Hanzlika i Jerzego Łopatyńskiego, uzyskując specjalizacje z chorób wewnętrznych oraz alergologii. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1997 roku, tytuł profesora nauk medycznych otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2008 roku. Autor i współautor wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, aktywny uczestnik wielu konferencji, promotor i recenzent przewodów doktorskich, habilitacyjnych, postępowań w sprawie nadania tytułu naukowego profesora.