Przyjmuję dzieci od 10 roku życia i dorosłych.

Zajmuję się pełnoprofilową profilaktyką, diagnostyką i kwalifikacją do operacji:

piersi (biopsje, USG, zabiegi ambulatoryne i szpitalne)

tarczycy (biopsje, USG, zabiegi szpitalne)

skóry i tkanki podskórnej (dermatoskopia, zabiegi ambulatoryjne i szpitalne)

a takze implantuje i obstuguje porty dożyIne.

Jestem chirurgiem ogólnym i onkologicznym.

Studia medyczne ukończyłem w 2002 roku. Swoje doświadczenia w medycynie nabywałem poprzez pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Krotoszynie w województwie wielkopolskim, aby następnie po 3 latach wrócić do rodzinnego Lublina i zdobywać umiejętności w dziedzinie chirurgii onkologicznej pod kierownictwem Profesora Andrzeja Stanisławka.

W 2007 roku rozpocząłem prace w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

W latach 2012-2017 bytem doktorantem w Zakładzie Genetyki Klinicznej. 

W 2017 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych.

Regularnie zgłębiam aktualną wiedzę medyczną poprzez udział w kursach, warsztatach i sympozjach naukowych. Jestem członkiem polskich i zagranicznych towarzystw chirurgicznych.

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej (TChP), 

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO), 

Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)

Sekcji Dermatologii Onkologicznej