Przyjmuję Pacjentki młodociane od 13 r.ż, nastolatki oraz dorosłe, również w języku angielskim. 

Główne obszary moich zainteresowań to ginekologia onkologiczna, genetyka kliniczna oraz immunologia i genetyka nowotworów i rozrodu. Zajmuje sie także poradnictwem antykoncepcyjnym, profilaktyką i diagnostyką pogłębioną raka szyjki macicy, w tym kolposkopią, ponadto także diagnostyką i leczeniem różnych postaci nietrzymania moczu oraz zaburzeniami statyki narządu rodnego. 

Uczestniczyłam w wielu kursach ultrasonograficznych oraz kolposkopowych. Bierę udział w wielu konferencjach międzynarodowych. Otrzymałam Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce na rok 2008/2009 oraz Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszego Studenta RP - Studencki Nobel 2009. Jestem autorem licznych prac naukowych opublikowanych w czasopisamch międzynarodowych i polskich. W 2018 roku brałam udział w szkoleniu z zakresu technik endoskopowych w ginekologii w Szpitalu Klinicznym w Rzymie (Policlinico Universitario Agostino Gemelli). 

 

Posiadane dyplomy:

Dyplom magistra biotechnologii, 2004r. 

Dyplom lekarza medycyny, 2009r.

Zdrowie publiczne-studia podyplomowe, 2011r. 

Stopień doktora nauk medycznych, 2014r.

Dyplom specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa, 2017r.

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, 2021r.

Dyplom specjalisty w zakresie genetyki klinicznej, 2022r.

.