Prof. dr hab. Iwona Beń-Skowronek jest Kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest również Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w województwie lubelskim.

Jest specjalistą w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Posiada ponadto specjalizacje z pediatrii, endokrynologii i diabetologii.

W swojej pracy zawodowej skupia się na diagnostyce i leczeniu zaburzeń wzrastania u dzieci, otyłości i zaburzeń odżywiania, niedoczynności i nadczynności tarczycy oraz chorób zapalnych tarczycy, jak też na diagnostyce i leczeniu zaburzeń dojrzewania, chorób nadnerczy, wrodzonych i nabytych schorzeń endokrynologicznych u noworodków.

Zagadnienia naukowe, jakimi zajmowała się prof. dr hab. Iwona Beń-Skowronek skupiały się wokół problemów klinicznych związanych z endokrynologią i diabetologią dziecięcą.

Główne zainteresowania badawcze skupiały się wokół następujących zagadnień:

1. Mechanizm reakcji autoimmunologicznych w chorobach tarczycy u dzieci.

2. Zaburzenia czynności tarczycy ich podłoże i leczenie u noworodków.

3. Diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami tarczycy.

4. Diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami przysadki

5. Choroby gonad u dzieci.

6. Choroby przytarczyc u dzieci

7. Insulinooporność i zespół metaboliczny u dzieci.

8. Współwystępowanie cukrzycy typu 1 u dzieci z innymi chorobami autoimmunizacyjnycmi.

9. Epidemiologia cukrzycy typu 1.