Dr n. med. Grzegorz Borowski w Medical Centrum zajmuje się następującymi zagadnieniami:

Tętniaki aorty, rozwarstwienie, niedokrwienie kończyn, bóle nóg, miażdżyca, zwężenie tętnic szyjnych, niewydolność żylna, zakrzepica żylna, żylaki, obrzęki nóg.

Dr n. med. Grzegorz Borowski jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z 2010 roku, a od 2011 roku jest zawodowo związany z Kliniką Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Lublinie, gdzie obecnie jest zatrudniony jako starszy asystent - dydaktyk kliniczny. W 2018 roku pracował odbywając szkolenie specjalizacyjne w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endokrynologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Henri Mondor, Creteil, Paryż. Stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie chirurgii naczyniowej uzyskał w 2016 roku. W chirurgii naczyniowej główną strefą zainteresowań Doktora jest endowaskularna chirurgia aorty (tętniaki i inne patologie), rekonstrukcje chirurgiczne i operacje wewnątrznaczyniowe zwężeń tętnic szyjnych, tętnic obwodowych - kończyn dolnych oraz nowe technologie w medycynie (3D, AI). Od lat biorze aktywny, regularny udział w kongresach naukowych jako wykładowca. Jest również absolwentem, a obecnie wykładowcą Akademii Flebologii. Absolwent Wielkopolskiej i Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Stale podnosi oraz aktualizuje swoje umiejętności i wiedzę uczestnicząc w polskich i zagranicznych konferencjach, szkoleniach, warsztatach czy kursach (m.in. Londyn, Maastricht, Rzym, Paryż). Autor i współautor prac naukowych, doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Zainteresowania Pana Doktora  to sport (sporty siłowe, wspinaczki górskie, trekking) dietetyka, aktywne podróże, książki. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Przyjmuje Pacjentów w języku polski, angielskim i francuskim.