Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Szkolenie specjalizacyjne z neurologii rozpoczęła w 2015r. w Klinice Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a od 2021r. kontynuuje w Klinicznym Oddziale Neurologii SPSK4 w Lublinie.
Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 
Współautorka publikacji naukowych z dziedziny neurologii. 
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i kursach specjalistycznych z neurologii. 
Jest współbadaczem w licznych badaniach klinicznych zdobywając doświadczenie w leczeniu najnowszymi lekami wprowadzanymi do terapii neurologicznej. 
Zajmuje się następującymi zagadnieniami:
- choroby naczyniowe mózgu, 
- choroba Parkinsona i inne parkinsonizmy,
- zaburzenia ruchowe (np. dystonia, drżenie zamiarowe itd.),
- choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane),
- miastenia, 
- choroby mięśni,
- neuropatie,
- bóle głowy (migrena, napięciowe bóle głowy, trójdzielno-autonomiczne bóle głowy i inne),
- zawroty głowy,
- bóle kręgosłupa,

- padaczka.