Jestem neurologopedą, która oferuje współpracę z pacjentem i jego rodziną w przywracaniu oraz budowaniu prawidłowej i zdrowej sfery w zakresie komunikacji- nadrzędnej formy funkcjonowania w społeczeństwie. zajmuje się stawianiem diagnozy, przeprowadzaniem terapii zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego oraz funkcji pokarmowych u dzieci i dorosłych. Leczy pacjentów z różnego rodzaju uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dzieci, które nie wchodzą na kolejne etapy rozwoju mowy i komunikacji, dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym i zespołami genetycznymi. Warto udać się z dzieckiem do neurologopedy, szczególnie wtedy, gdy: znajduje się ono w grupie ryzyka ciążowego lub okołoporodowego, cierpi na zaburzenia neurologiczne, widoczne są u niego opóźnienia psychoruchowe, nie gaworzy i nie zaczyna mówić, ma problemy z jedzeniem, ma wadę wymowy, nadmiernie się ślini, zawsze ma otwartą buzię lub nie oddycha przez nos.

 

W swojej pracy z dzieckiem przede wszystkim uwzględniam potrzeby rozwojowe, jego charakter i osobowość. Terapia zaburzeń językowych opiera się głównie na wzmacnianiu motywacji, która stanowi warunek niezbędny dla optymalnej odbudowy systemu komunikacji. Fundamentem jest stworzenie rodzinnej, bezpiecznej atmosfery, a w rezultacie wypracowanie poczucia własnej wartości. Usunięcie barier w komunikacji bezpośrednio wpłynie na bogatsze i pełniejsze relacje z otoczeniem, a przede wszystkim z samym sobą.

 

Zajmuję się problematyką związaną z fizjologią oralną dzieci (zaburzenia połykania, oddychania, dysfunkcje mięśniowe), specjalizuję się w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Moja pasja to koncepcja mioterapeutycznego wspomagania rozwoju odruchów i funkcji oralnych u dzieci, szczególnie u noworodków i niemowląt. Szczególne moje zainteresowanie w terapii budzi budowanie prawidłowości anatomicznych i fizjologicznych, jak połykanie i oddychanie.