Dr n. med. Anita Kalińska-Lipert specjalizuje się w leczeniu dzieci od urodzenia do 18 roku życia głównie w zakresie:

naczyniak wczesnodziecięcy, naczyniak krwionośny, jamisty, płaski, malformacje, malformacje żylne, tętnicze, chłonne, ziarniniaki. Propranolol, laser barwnikowy, laser CO2, wady wrodzone, przepuklina pachwinowa, przepuklina pępkowa, kresy białej, wodniak jądra, wodniak powrózka nasiennego, retencja jąder, jądra wędrujące, wnętrostwo, stulejka, przyklejony napletek, znamiona barwnikowe, stany pourazowe, stany zapalne, nowotwory, choroby chirurgiczne wieku rozwojowego od 0 do 18 roku życia.

Dr n. med. Anita Kalińska-Lipert jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, który ukończyła w 1997 roku. W 1999 została odznaczona medalem „Zasłużony dla Akademii Medycznej za wkład wniesiony w rozwój uczelni”. Od początku swojej ścieżki zawodowej jest związana z Kliniką Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie łącząc działalność leczniczą z pracą dydaktyczną na stanowisku dydaktyka klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Od 2012 szczególnie zainteresowała się nowymi metodami leczenia guzów o charakterze naczyniaków, a zwłaszcza naczyniaków wczesnodziecięcych oraz malformacji naczyniowych występujących u dzieci, czyli leczeniem tych zmian Propranololem, laserem PDL czy leczenie operacyjnym. W 2017 roku obroniła tytuł doktora nauk medycznych badając wpływ Propranololu na naczyniaki wczesnodziecięce.

Dyżurując równocześnie w oddziale chirurgii ogólnej i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym poszerzała swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych , a od 2022 roku ma zaszczyt pełnić w nim rolę Skarbnika.

Jest autorem oraz współautorem publikacji naukowych z dziedziny chirurgii dziecięcej. Swoje kwalifikacje stale podnosi poprzez uczestnictwo w licznych kongresach naukowych, kursach i konferencjach wciąż aktualizując swoją wiedzę z dziedziny chirurgii dziecięcej

Udzielała się w pracy Komitetu Organizacyjnego Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej PTChD oraz była członkiem komitetu redakcyjnego „Rocznika Dziecięcej Chirurgii Urazowej”. Uczestniczyła w pracach interdyscyplinarnego zespołu realizującego program „Parasol dla dziecka czyli o formach krzywdzenia i sposobach pomocy dziecku krzywdzonemu” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Prywatnie pani doktor jest mamą dwojga nastolatków. Uwielbia taniec zwłaszcza balet i taniec ludowy. Ukończyła Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny specjalizacja-taniec ludowy w Krakowie i kilka lat była instruktorem w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po pracy jeździ na rowerze,