U pacjentów dorosłych zajmuję się pełnoprofilową profilaktyką, diagnostyką i kwalifikacją do radioterapii zmian nowotworowych i nienowotworowych w ramach konsultacji onkologicznych. Przeprowadzam planowanie napromieniania i nadzoruję realizację całego procesu leczenia, opiekuję się pacjentami w trakcie radioterapii oraz po zakończeniu napromieniania. Zajmuję się także leczeniem odczynów popromiennych, terapią bólu oraz leczeniem wspomagającym w onkologii. W zakres moich konsultacji wchodzi planowanie leczenia przy: 

radioterapia / napromienianie / naświetlanie, radioterapia radykalna, radioterapia stereotaktyczna, radiochirurgia, radioterapia paliatywna, radioterapia śródoperacyjna, radiochemioterapia, radioterapia bramkowana, radioterapia na głębokim wdechu- (dibh - deep inspiration breath hold), napromienianie całego ciała (tbi – total body irradiation), napromienianie połowy ciała (hbi – half body irradiation), leczenie przeciwbólowe, nowotwory, rak piersi, rak płuca , rak przełyku, rak żołądka, rak odbytnicy, rak kanału odbytu, rak połączenia przełykowo-żołądkowego, rak trzustki, rak szyjki macicy, rak trzonu macicy, rak sromu, rak pochwy, rak gardła, rak krtani, rak jamy ustnej, rak ślinianki, rak skóry, mięsaki, przerzuty do mózgu, przerzuty do płuc, przerzuty do wątroby, przerzuty do kości, ziarnica , chłoniak, szpiczak, guzy mózgu- glejaki, oponiaki, nerwiaki, ostroga piętowa, łokieć tenisisty

Jestem specjalistką radioterapii onkologicznej.

W 2002 roku ukończyłam studia medyczne w Akademii Medycznej z oceną bardzo dobrą. 

Swoje doświadczenia w medycynie nabywałam poprzez pracę w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Krotoszynie w województwie wielkopolskim. W 2007 wróciłam do rodzinnego Lublina i rozpoczęłam specjalizację z radioterapii onkologicznej w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie pracowałam do 2016 roku. Tytuł specjalistki w zakresie radioterapii onkologicznej uzyskałam w 2013 roku. 

W latach 2012-2017 byłam doktorantką w Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W 2017 roku obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Analiza ekspresji genu FERMT2 w komórkach raka piersi człowieka” i uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych.

W latach 2016-2018 pracowałam na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Radioterapii Nu-Med w Zamościu. Po utworzeniu Zakładu Radioterapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie rozpoczęłam tam pracę, a od stycznia 2022 roku zostałam jego kierownikiem. Nasz Zakład Radioterapii USK1 nieustannie się rozwija i stosuje najnowocześniejsze metody napromieniania, które zwiększają precyzję, bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Od października 2023 pełnię także obowiązki kierownika Zakładu Radioterapii w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzę zajęcia ze studentami, jestem też opiekunką Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Radioterapii. 

Regularnie zgłębiam aktualną wiedzę medyczną poprzez udział w kursach, warsztatach i sympozjach naukowych. Należę do towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)

Prywatnie jestem mamą czworga dzieci. W wolnym czasie lubię czytać książki, chodzić do teatru i kina, ćwiczyć klasyczny pillates, spotykać się z przyjaciółmi oraz podróżować z rodziną.