Przyjmuję Pacjentki od 16 roku życia w obecności przedstawiciela ustawowego i Pacjentki dorosłe, również w języku angielskim.

Zakres kompetencji:

- Ginekologia- uroginekologia- diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, antykoncepcja, diagnostyka hormonalna, badania profilaktyczne Pacjentek od 16 roku życia, biopsja endometrium, pobranie wycinków 

- Położnictwo- prowadzenie ciąży

Dr n. Med. Aleksandra Kamińska, specjalista położnictwa i ginekologii 

Pracuję w Klinicznym Oddziale Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej, a także jestem związana z lecznictwem ambulatoryjnym. Specjalizację ukończyłam w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie z którym jestem związana od czasów stażu podyplomowego. W 2019 roku obroniłam pracę doktorską pt. „ Walidacja kwestionariusza PISQ-12 (Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire) w populacji kobiet polskich z zaburzeniami statyki narządu rodnego.” I tym samym uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Doświadczenie zawodowe: 

04.01.2016-13.08.2017- lekarz rezydent w III Katedrze i Klinice Ginekologii UM w Lublinie

14.08.2017 do 31.01.2021- lekarz rezydent w II Katedrze i Klinice Ginekologii UM w Lublinie

01.02.2021 do 30.11.2022- młodszy asystent w II Katedrze i Klinice Ginekologii 

01.12.2022 do teraz- starszy asystent w II Katedrze i Klinice Ginekologii