dr n. med. Marcin Skórski Specjalista kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznych

Szanowni Państwo,
kardiologią interesowałem się już w trakcie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W ich trakcie aktywnie działałem w kole naukowym studentów medycyny przy Klinice Kardiologii, byłem współautorem wielu prac naukowych i doniesień zjazdowych (publikowanych w Polsce i za granicą), odbyłem staż w Klinice Kardiologii i Pulmonologii Uniwersytetu F. Wilhelma w Bonn. Byłem również stypendystą Ministra Zdrowia. Sudia ukończyłem w 1998 roku - z wynikiem bardzo dobrym. 

Krótko po stażu podyplomowym w 2000 roku rozpocząłem pracę zawodową w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. W tym ośrodku zdobywałem wiedzę i umiejętności praktyczne oraz odbywałem szkolenie specjalizacyjne. Zaowocowało ono uzyskaniem tytułu specjalisty chorób wewnętrznych w 2005 roku. 
 
Równocześnie z pracą zawodową podjąłem Studia Doktoranckie w Międzywydziałowej Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie. W ramach studiów prowadziłem zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziałów: lekarskiego, pielęgniarstwa i farmacji. Studia te ukończyłem obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w 2003 r. 

W 2007 roku - jako najmłodszy wiekiem w powojennej historii Lubelszczyzny - zostałem lekarzem koordynującym (ordynatorem) oddziału chorób wewnętrznych SP ZOZ w Łęcznej. W 2009 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. Po przeniesieniu swojego oddziału do nowo wybudowanego budynku szpitala w Łęcznej - wspólnie z moimi asystentami - znacząco poszerzyłem profil jego działania. Uzyskałem akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i rozpocząłem szkolenie specjalizacyjne młodych lekarzy-rezydentów. 

Równolegle rozwijałem prywatną specjalistyczną praktykę ambulatoryjną. Podczas całej swojej pracy zawodowej szczególny nacisk kładłem na szkolenie własne w dziedzinie echokardiografii oraz stały kontakt z aktualnymi standardami postępowania oraz nowymi wytycznymi towarzystw naukowych. Było to realizowane poprzez systematyczny, coroczny udział w zjazdach i konferencjach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz liczne kursy, szkolenia i uzyskane certyfikaty. Brałem również udział w wielu konferencjach zagranicznych, m. in. w USA, Niemczech, Włoszech i Japonii. Prezentowałem tam również (poza kongresem AHA w USA) prace naukowe, których byłem współautorem.

W pracy z pacjentem moim celem pierwszoplanowym jest przede wszystkim dokładne zdiagnozowanie problemu zdrowotnego. Jestem doświadczonym echokardiografistą, prowadzę terapię nadciśnienia tętniczego - zwłaszcza powikłanego oraz chorób współistniejących (cukrzyca, miażdżyca, otyłość). Pomagam pacjentom z przebytym zawałem serca, niewydolnością serca, kwalifikuję pacjentów do leczenia kardiochirurgicznego oraz przezskórnego czy wszczepienia sztucznego rozrusznika serca. W mojej ocenie każdy rodzaj i sposób terapii powinien być zindywidualizowany, oparty na możliwie najmniejszej liczbie tylko niezbędnych leków i - przede wszystkim - możliwie najbardziej efektywny (tj. bezpieczny, skuteczny i dostępny finansowo). W tym celu - oprócz niezbędnej farmakoterapii - często zalecam także wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne. 

Po pracy jestem szczęśliwym mężem, ojcem dwóch córek, zapalonym narciarzem i miłośnikiem żeglarstwa morskiego (z uprawnieniami!). Kibicuję naszym siatkarzom i staram się bywać na meczach reprezentacji Polski oraz rodzimego LUK Lublin. Swój czas wolny spędzam aktywnie: pływam, gram w squasha, ale też w brydża i szachy.

Zapraszam na wizytę, chętnie pomogę :-)

 

nadciśnienie tętnicze
nadciśnienie u młodych
nadciśnienie powikłane 
powikłania nadciśnienia
miażdżyca
choroba wieńcowa
wieńcówka
zawał serca
niewydolność serca
wada serca

echo serca
echokardiografia
chore zastawki serca
migotanie przedsionków
zaburzenia rytmu
otyłość
otyłość i choroby serca
cukrzyca
cukrzyca i choroby serca
ból w klatce piersiowej
kołatanie serca
koronarografia
angioplastyka wieńcowa