Diagnoza choroby zagrażającej życiu, a do takich należy rak piersi, wywołuje często silne, ale i trudne emocje. Osoba doświadcza nie tylko lęku, żalu czy smutku. Pojawia się też złość, gniew, pacjent/-ka buntuje się przeciwko postawionemu przez lekarzy rozpoznaniu. Choroba nowotworowa ma niewątpliwy wpływ na samoocenę, obraz siebie, jak również relacje z otoczeniem. Brak kontroli nad dynamiką rozwoju choroby, widmo bólu, zmian w wyglądzie i potrzeba hospitalizacji może w konsekwencji doprowadzić do zaburzeń lękowych i depresji. Będzie to natomiast w znaczący sposób obniżać motywację do leczenia. Dlatego też w terapii onkologicznej należy brać pod uwagę procesy psychiczne związane z chorobą. Warto wspomnieć również o wpływie choroby na życie i emocje partnera/-ki. W literaturze pojawił się nawet termin „mąż raka piersi” (ang. breast cancer husband, Silver, 2004). Osoby bliskie często nie są przygotowane do podjęcia roli opiekunów i mogą reagować pogorszeniem swojego zdrowia psychicznego. A przecież wsparcie ze strony najbliższych jest kluczowe w adaptacji do choroby. W przypadku raka piersi zabieg operacyjny będzie dodatkowo może rzutować na życie intymne pary poprzez obniżenie poczucia atrakcyjności, czy pojawienie się wstydu. Zatem odnalezienie się w nowej, niezwykle trudnej sytuacji jakim jest choroba nowotworowa dotyczy zarówno osoby chorej, jak i jej bliskich. Pomocny w tym może być kontakt z psychoterapeutą lub lekarzem psychiatrą (w przypadku znacznego nasilenia objawów wskazane jest leczenie farmakologiczne). Zmniejszenie nasilenia objawów lękowych, depresyjnych czy zaburzeń snu poprawi relację lekarza onkologa z pacjentem/-ką, a to usprawnia cały proces leczenia. Rozmowa psychoterapeutyczna ma na celu zrozumieć i „oswoić” ogrom emocji. Wsparcie lekarza psychiatry i terapeuty pomaga w znalezieniu strategii radzenia sobie ze stresem oraz siły w walce z rakiem.

Dr n. med. Małgorzata Skórska przyjmuje młodzież od 14 roku życia i dorosłych.

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam w Klinice Psychiatrii AM w Lublinie i w 2008r uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

W 2019r ukończyłam 4,5 letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W kwietniu 2022r zakończyłam cykl szkolenia psychoterapeutycznego I stopnia w metodzie psychodramy wg Moreno przy Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie uzyskując tytuł Asystenta psychodramy. Obecnie jestem w trakcie dalszego, II stopnia tego szkolenia.

Od początku swojej pracy zawodowej wspieram moich pacjentów w procesie zdrowienia po kryzysie psychicznym. Zwracam uwagę nie tylko na aspekt przyjmowania leków, ale również na potrzebę psychoedukacji i zmiany stylu życia. 

Od 2008r pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Łęcznej, a od 2009r jestem konsultantem we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń w SP ZOZ w Łęcznej (obecnie Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

W celu zapewnienia opieki psychiatrycznej w miejscu zamieszkania pacjenta uruchomiłam Zespół Leczenia Środowiskowego w SP ZOZ w Łęcznej. Od 4 lat jestem jego kierownikiem i razem z innymi specjalistami obejmujemy opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny mieszkające w powiecie łęczyńskim. Posiadam Certyfikat Specjalisty terapii środowiskowej i Terapeuty środowiskowego Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

1.02.2023r z mojej inicjatywy powstał Oddział Dzienny Psychiatryczny przy SP ZOZ w Łęcznej. Obecnie kieruję Oddziałem i razem z moim Zespołem tworzymy specjalne programy terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychotycznymi oraz doświadczających stanów lękowych i depresyjnych.

W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na całościowe rozumienie pacjenta w kontekście nie tylko zgłaszanych objawów, ale i jego historii życiowej.

Posiadam 20-letnie doświadczenie zawodowe lekarza psychiatry i wiem jak ważne jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Staram się również przeciwdziałać stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. W swojej pracy korzystam nie tylko z możliwości leczenia farmakologicznego, ale także różnego rodzaju oddziaływań psychoterapeutycznych. Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie integracyjnym łącząc różne szkoły psychoterapii. Korzystam z wielu metod, a szczególnie jest mi bliska psychodrama, czyli terapia ciałem.

Pomagam osobom z zaburzeniami lękowymi, depresją, doświadczającym traumy, długotrwałego stresu oraz mającym problemy ze snem. Zajmuję się także diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychotycznych i otępiennych, 

W wolnym chwilach lubię słuchać muzyki filmowej, pracować w ogrodzie, uwielbiam dalekie podróże, a moim ukochanym miejscem są Indie. Ostatnio udało mi się wrócić do malarstwa.