Przyjmuje Pacjentów dorosłych.

Zakres zagadnień jakimi zajmuje się dr n. med. Ewa Bober-Palak:

infekcje dróg moczowych, posiew moczu, ból okolicy lędźwiowej, ból nerek, pieczenie cewki moczowej, białkomocz, nefroprotekcja, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, obniżony GFR, wysoka kreatynina, wysoki mocznik, hiperkaliemia, wysoki potas, leczenie nerkozastępcze, hemodializa, przygotowanie do dializoterapii, KZN, kolka nerkowa, kamica moczowa, wysoki kwas moczowy, wapnica nerek, dna moczanowa, hiperurykemia, przewodnienie, obrzęki, wtórna nadczynność przytarczyc, hiperfosfatemia, hipokalcemia

Pani Doktor jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie oraz Specjalistą

Chorób Wewnętrznych (2005 rok) i Nefrologii (specjalizacja z Nefrologii - 2009 rok). Stopień Doktora

Nauk Medycznych uzyskała w 2005 roku. Przez 10 lat pracowała w Klinice Nefrologii SPSK Nr 4  w

Lublinie, następnie przez dwa lata pełniła funkcje Ordynatora Stacji Dializ w Leżajsku, a kolejne

dziesięć lat pełniła funkcję Ordynatora Stacji Dializ w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie od dwóch lat  

pełni funkcję Ordynatora Stacji Dializ w Puławach. Jednocześnie cały czas Pani Doktor prowadzi 

pacjentów z różnymi chorobami nerek przyjmując ich w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.