Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie.

Doświadczony lekarz z ponad 20 letnim stażem pracy.

W 2005 r. ukończyła specjalizację II stopnia z medycyny rodzinnej.

Praca w podstawowej opiece zdrowotnej i stykanie się z wieloma problemami zdrowotnymi stały się inspiracją do poszerzania wiedzy medycznej i dalszego kształcenia.

Podczas studiów doktoranckich w Katerze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej PSK 1 w Lublinie zajmowała się pracą naukową i dydaktyczną.

W 2009 r. obroniła tytuł doktora nauk medycznych zajmując się w swojej pracy naukowej jednym z najważniejszych problemów cywilizacyjnych dzisiejszych czasów jakim jest otyłość. 

Przez kilka lat brała udział w ogólnopolskim programie leczenia otyłości u dzieci.

Dokumentując swoje holistyczne podejście do zdrowia w 2016 r. zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.

Regularnie uczestniczy w sympozjach i konferencjach medycznych.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się leczeniem i profilaktyką chorób dzieci jak i osób dorosłych. 

Główne obszary działalności to:

- choroby wieku dziecięcego,

- choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci i dorosłych,

- choroby przewodu pokarmowego u dzieci i dorosłych,

- choroby układu krążenia u dorosłych,

- otyłość ,

- profilaktyka chorób u dzieci (bilanse i kwalifikacje do szczepień).