Lek. med. Paulina Hołowicka-Kłapeć - specjalista neurologii dziecięcej. Na co dzień pracuje w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nauczając przyszłych lekarzy w języku polskim oraz angielskim.

W pracy klinicznej zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń układu nerwowego u pacjentów od narodzin do 18 roku życia.

Są nimi między innymi:

zaburzenia rozwoju psychoruchowego u niemowląt,

zaburzenia napięcia mięśniowego,

bóle głowy,

padaczka,

tiki,

choroby naczyniowe,

choroby nerwów obwodowych,

choroby skórno-nerwowe,

mózgowe porażenie dziecięce,

urazy czaszkowo-mózgowe,

upośledzenie umysłowe

zaburzenia emocjonalne u dzieci.

Pani lek. med. Paulina Hołowicka-Kłapeć stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach. Jest autorem i współautorem prac dotyczących neurologii dziecięcej.

Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej.

Prywatnie uwielbia podróże, każdą wolną chwilę stara się spędzać z rodziną.

Neurolog dziecięcy

Bóle głowy

Bóle kręgosłupa

Zawroty głowy

Drżenie rąk

Choroba Parkinsona

Padaczka

Stwardnienie rozsiane

Choroby neurologiczne

Zaburzenia snu

Tiki

Stany napadowe niepadaczkowe

Zespół Retta

Zaburzenia koncentracji

Zaburzenia mowy

Zaburzenia czucia

Migrena

Udar mózgu

Stan poudarowy

ADHD

Niska masa urodzeniowa

Zaburzenia napięcia mięśniowego

Choroby zwyrodnieniowe

Autyzm

Zespół Downa

Miastenia

Polineuropatia

Zespół Aspergera

Zespół cieśni nadgarstka

Mózgowe porażenie dziecięce

Zespół Touretta

Choroby nerwów obwodowych

Choroby skórno-nerwowe

Neurobolerioza