Przyjmuje dzieci od 1 miesiąca życia i dorosłych.

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie.

Lekarz specjalista dermatologii i wenerologii, asystent z 30 letnią praktyka kliniczną.

Pracuje w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej SPSK1 w Lublinie.

Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Wychowawca kilku pokoleń dermatologów.

Brała udział w wielu akcjach z zakresu profilaktyki i edukacji prozdrowotnej dla mieszkańców Lublina i okolic.

Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje.

Oddana Pacjentom.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich schorzeń dermatologicznych (choroby skóry , błon śluzowych , choroby weneryczne)