Pracuje w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
im. prof. Antoniego Gębali 6 oraz na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Dr n. med. Błażej Rogowski ukończył Akademię Medyczną w Lublinie.

Od początku drogi zawodowej pracuje nieprzerwanie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej oraz w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadząc działalność naukowo-dydaktyczną.

To właśnie mali pacjenci i ich problemy zdrowotne znajdują się w centrum zainteresowań Pana doktora.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń z zakresu czterech głównych grup chorób chirurgicznych u dzieci i młodzieży: wad wrodzonych, stanów pourazowych, stanów zapalnych i nowotworów oraz innych rzadziej występujących chorób chirurgicznych wieku rozwojowego.

Zakres pracy Pana dr n.med. Błażej Rogowskiego to m.in.:

chirurgia dziecięca,

wady wrodzone,

przepuklina pachwinowa,

przepuklina pępkowa,

kresy białej,

wodniak jądra,

wodniak powrózka nasiennego,

retencja jąder,

jądra wędrujące,

wnętrostwo,

stulejka,

przyklejony napletek,

znamiona barwnikowe,

torbiele naskórkowe,

guzki śródskórne,

torbiel skórzasta,

wrastający paznokieć

przepuklina