Specjalista Pediatra, Specjalista chorób zakaźnych dzieci i dorosłych.

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie pediatrii i chorób zakaźnych dziecięcych.

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie.

Wieloletni Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych SPSzW im.J ana Bożego w Lublinie a obecnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

Przez 2 lata prowadziła Oddział dla dzieci chorych na COVID-19. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Pani doktor zajmuje się kompleksową opieką nad dziećmi od 0 do 18 lat:

- ocena stopnia rozwoju dziecka

- badania przesiewowe (bilanse zdrowia)

- rozpoznawanie i leczenie chorób infekcyjnych i zakaźnych

- choroby infekcyjne przewodu pokarmowego, biegunki, bóle brzucha, robaczyce i inne choroby pasożytnicze

- infekcje układu oddechowego

- diagnostyka i leczenie zakażeń wrodzonych: toksoplazmoza i cytomegalia

- diagnostyka i leczenie boreliozy u dzieci i innych chorób odkleszczowych

- choroby wysypkowe u dzieci

Pani doktor udziela konsultacji u dzieci w zakresie szczepień ochronnych:

- szczepienia dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi- choroby przewlekłe ,alergie, wady wrodzone zaburzenia odporności , po splenektomii

- szczepienia dzieci z patologią okresu okołoporodowego, wcześniaki

- układa indywidualne kalendarze szczepień ochronnych dzieciom po powrocie z zagranicy lub w przypadkach opóźnień w realizacji wynikających z odmowy przez rodziców

- konsultuje dzieci u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne

- układa kalendarze szczepień przed wyjazdem za granicę

- udziela rzetelnych informacji na temat profilaktyki chorób zakaźnych, szczególnie szczepień ochronnych

Kocha swoją pracę i całą wiedzą i doświadczeniem chce służyć Pacjentom.