Przyjmuje dziewczynki od pierwszych dni życia, nastolatki i pacjentki dorosłe.

Prof. dr hab. n. med. Anna Torres pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Ginekologii Dziecięcej.

W okresie od 2003 do 2018 pracowała w III Klinice Ginekologii SPSK4, a od 2016 pracuje w Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego im. Antoniego Gębali w Lublinie.

W roku 2016 po odbyciu odpowiednich stażów i zdaniu dwuczęściowego egzaminu uzyskała tytuł specjalisty w zakresie ginekologii dziecięcej i dziewczęcej firmowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej (FIGIJ i IFEPAG).

W 2012 roku w ramach stypendium Poland’s Top 500 Innovators Program Prof. dr hab. n. med. Anna Torres odbyła staż w Stanford University (9 tygodni) (Palo Alto, Kalifornia), w tym staż w szpitalu Uniwersytetu Stanforda pod kierunkiem światowej sławy w dziedzinie ginekologii dziecięcej pani profesor Pauli Adams-Hillard.

Prof. dr hab. n. med. Anna Torres jest członkiem Sekcji Ginekologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej (FIGIJ).

W 2019 z inicjatywy pani profesor Uniwersytecki Szpital Dziecięcy im. Antoniego Gębali w Lublinie jako pierwszy w Polsce uzyskał akredytację FIGIJ i IFEPAG do szkolenia w zakresie ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Pani profesor organizuje kursy z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej w oparciu o metody symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie.

W grudniu 2019 roku Prof. dr hab. n. med. Anna Torres została wybrana do zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej (FIGIJ).

Prof. dr hab. n. med. Anna Torres uzyskała stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2005, w 2012 uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny, a w styczniu 2019 otrzymała tytuł profesora medycy. Prof. dr hab. n. med. Anna Torres posiada także tytuł magistra w zakresie klinicznego nauczania medycyny uzyskany w 2018 na Uniwersytecie w Edynburgu.

W latach 2011 – 2014 była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Stypendium dla Młodego Naukowca”. Była także kierownikiem czterech projektów naukowych finansowanych przez MNiSW. Brała udział w realizacji trzech projektów edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską.

Prof. dr hab. n. med. Anna Torres jest autorem licznych prac naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych i polskich.

Jest autorem podręczników akademickich z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii dziecięcej.

Prywatnie, jest szczęśliwą żoną i matką trojga dzieci oraz opiekunem dwóch kotów, psa i konia. W wolnym czasie uwielbia jeździć konno i grać w golfa.