Dr Sylwia Goliszek ukończyła Wydział Lekarski na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po odbyciu stażu podyplomowego w Szpitalu Specjalistycznym w Zamościu swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilkanaście lat na Mazowszu, z czego 9 lat w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, gdzie między innymi zafascynowała się i poznawała tajniki echokardiografii u polskich pionierów. W 2012 roku uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2016 roku specjalizację z kardiologii. W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, akredytowanym echokardiografistą oraz autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych. 

Od 2017 roku pracuje na Klinicznym Oddziale Toksykologiczno-Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Na swojej drodze spotykała wspaniałych nauczycieli, którzy zaszczepili pasję do kardiologii i holistyczne podejście do pacjenta. Diagnostykę i leczenie odpowiedzialnie opiera na standardach i wytycznych medycyny opartej na faktach. 

W swojej pracy realizuje zasady medycyny partnerskiej, gdzie relacje lekarz-pacjent oparte są na wzajemnej szczerości i zaufaniu. Podkreśla, że ważne znaczenie w procesie leczenia ma edukacja pacjenta i jego rodziny, tak aby pacjent miał świadomość, że ostatecznie realizacja założonych celów leczniczych, zależą również, a może przede wszystkim od systematyczności i odpowiedzialności pacjenta i niejednokrotnie jego rodziny.

Jej pasją jest człowiek, przyroda i echokardiografia. Lubi dobrą książkę, muzykę, górskie wycieczki, prace w ogrodzie i pogaduchy, szczególnie z rodziną. Prywatnie żona i matka dwóch córek. 

Przyjmuje Pacjentów dorosłych (od 18 roku życia).

Wykonuje ECHO serca.

Zakres : echo serca, echokardiografia, nadciśnienie tętnicze, zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich, choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, zakrzepica żylna, niewydolność serca, niewydolność krążenia, wada serca, wady zastawkowe serca, wada zastawki mitralnej, wada zastawki aortalnej, wada zastawki trójdzielnej, stenoza aortalna, stenoza mitralna, zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatia, zaburzenia rytmu serca, napadowy częstoskurcz, migotanie przedsionków, miażdżyca, hiperlipidemia, podwyższony cholesterol