Dr n. med. Marek Modrzewski ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 1989 roku. 

Po ukończeniu studiów podjął pracę w tworzonym wówczas Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie przy Al.Kraśnickiej 100 początkowo w Oddziale Chorób Wewnętrznych szkoląc się i zyskując kolejno I i II stopień specjalizacji z tego zakresu a następnie od września 1996 roku w Oddziale Kardiologii jako specjalista Kardiolog od 2003 roku.

Od początku pracy głównym zainteresowaniem zawodowym są zaburzenia rytmu serca, a od 2002 roku stymulacja serca oraz wszczepialne kardiowertery-defibylatory. Wykonuje zabiegi oraz kontrole urządzeń. Otrzymał Certyfikat PTK w 2014 roku.  

Jest członkiem Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i oraz Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca EHRA.

Zajmuje się również intensywną terapią kardiologiczną. 

Przyjmuje Pacjentów dorosłych (od 18 roku życia).

Wykonuje ECHO serca.

Zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne:

zaburzenia rytmu serca, stymulacja serca , tachy i bradyarytmia, blok przedsionkowo-komorowy, częstoskurcze, migotanie przedsionków, stymulatory, ICD, CRT, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, dusznica bolesna, zawał serca, niewydolność serca, zatorowość płucna, wady zastawek serca, zapalenia mięśnia serca, kardiomiopatia, echo serca, holter.